Podpořte výzvu Statutárnímu městu Liberec ke zodpovědnému nakládání s vodou: 


Podepište se pod otevřený dopis společnosti TMR Ještěd a.s. a dejte najevo, že nesouhlasíte s kácením lesa na Ještědu: