Vystoupení RzK na zastupitelstvu Liberce 30. května 2019

05.07.2019

Dobrý den, rádi bychom zde představili iniciativu Rodiče za klima - Liberec. Iniciativa vzešla ze stejnojmenné demonstrace, která se konala 16. května tohoto roku, a chtěli bychom zde poděkovat panu primátorovi za to, že svým souhlasem umožnil její přesun na Benešovo náměstí v nestandardně krátké době.

Demonstrace jsou dobrý způsob, jak nechat svůj hlas veřejně zaznít a jak vyjádřit občanský názor. Vzhledem k naléhavosti tématu ale nechceme zůstat jen u nich. Klimatickou krizi cítíme na vlastní kůži všichni - své o tom věcí třeba obyvatelé Kateřinek, jimž vysychají studny. Přesto je na tom Liberec ve srovnání s jinými místy v České republice ještě relativně dobře. Což není proto, že bychom byli jakýmkoli způsobem lepší, máme zkrátka privilegovanou polohu města pod horami, které jsou na srážky stále relativně bohaté. Toto privilegium není naše zásluha a nemůže z nás sejmout spoluzodpovědnost za stav věcí. Klimatická krize je způsobená činností člověka, na tom se shoduje 97% aktivně publikujících vědců, Jde o konsenzus, který nemá obdoby. 

Naopak se ukazuje, že několik let staré závěry klimatologů a dalších vědců, kteří se problematikou zabývají, jsou až příliš optimistické. Změna postupuje rychleji, než se očekávalo, a její dopady jsou dramatičtější. Přesto se my všichni i nadále chováme, jako by se nic moc nedělo. I nadále létáme letadly, jezdíme auty, jíme velké množství masa, spalujeme uhlí. Zkrátka pokračujeme ve vypouštění CO2 do atmosféry. Jeho množství nedávno překročilo další rekord. Česká republika je poměrně malá země, ale co se množství emisí na hlavu týče, jsme o celých 46% nad evropským průměrem. Nejvíce vzrostly emise z dopravy, zemědělství a odpadů. 

Situace nám dělá velké starosti. Většina z nás jsme rodiče a máme obavy o budoucnost našich dětí, o svět, v jakém budou žít. Máme obavy z nedostatku základních zdrojů jako je voda, potraviny, vzduch. Máme obavy o osud přírody, která nás živí a jíž jsme součástí. Bolí nás, že kvůli lidské činnosti ze světa mizí rostlinné i živočišné druhy, že vymírá hmyz. V této kritické chvíli proto nechceme zůstat pasivní. Nechceme být nadále součástí problému, chceme být součástí řešení. Všichni začínáme u sebe - minimalizujeme ježdění auty, přesouváme dovolené z exotických destinací do místních luhů a hájů, dokud tu ještě jsou, omezujeme pojídání masa. Vidíme ale, že to nestačí.

Proto se dnes obracíme na vás, zastupitele města Liberce, abyste se k naší snaze přidali. Víme, že Liberec celý svět nezachrání, chceme ale, aby odvedl svůj díl práce. A budeme se na tom s vámi rádi podílet. Žádáme vás, aby se Liberec připojil k městům, které vyhlásily stav klimatické nouze. Žádáme vás také, aby byla tato proklamace současně naplněna obsahem. Žádáme vás, abyste občany města informovali o klimatické krizi pravdivě a s naléhavostí, kterou si tato situace zaslouží, řada velkých médií dnes tento problém ignoruje.

Dále vás žádáme, abyste udělali maximum pro snížení emisí oxidu uhličitého - a to jak podniky, které patří městu, tak podporou opatření, která povedou ke snížení emisí CO2 ze strany občanů. Jde například o podporu veřejné dopravy a znevýhodnění individuální automobilové dopravy, o přechod na dodavatele energií z obnovitelných zdrojů, o podporu pěší a cyklo mobility. Podle doporučení Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu je nutné být uhlíkově neutrální do roku 2050 - měli bychom to ale stihnout mnohem rychleji, nástroje k tomu už máme.Vzhledem k suchu, které deště z posledních týdnů rozhodně nevyřešily, žádáme také o lepší nakládání s vodou ve městě, podporu úspor a podporu retenční schopnosti krajiny ve městě. Jsme si vědomi toho, že kroky směřující ke snižování emisí CO2 a k řešení klimatické krize můžou být u části obyvatel nepopulární. Nabízíme vám proto svou podporu a pomoc s vysvětlováním jejich nutnosti. Věříme, že jste do politiky šli proto, že se chcete účastnit na spravedlivém a zodpovědném hospodaření s veřejnými statky. Že chcete přispívat k tomu, aby se zde dobře žilo nám i dalším generacím i v dlouhodobém výhledu. K tomu je ale nutné začít bezodkladně jednat.

Na závěr bychom chtěli apelovat na spolupráci mezi stranami. I my v naší iniciativě máme různé názory a preference, jsme voliči různých stran. Úkol, který před námi je, nás ale zavazuje k tomu, abychom hledali společnou řeč a ta nejlepší řešení bez ohledu na momentální osobní prospěch. Klimatická krize je největší výzvou, které jako lidstvo čelíme. Dost možná je to ta největší výzva v historii lidstva - vždyť hrajeme možná i o vlastní vyhynutí. V každém případě je třeba na jejím řešení pracovat společně. Pojďme dát sobě i našim dětem naději na budoucnost, kterou stojí za to žít. Pojďme být inspirací pro zbytek republiky i celý svět!