Čtyři požadavky pro město Liberec

05.07.2019

Čtveřice základních požadavků k řešení klimatické krize pro Radu a Zastupitelstvo města Liberce, které jsme jménem iniciativy Rodiče za klima Liberec předali zastupitelům na jejich zasedání 27. 6. 2019.

Vážené členky a členové rady města, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

kolem nás kolabují ekosystémy - lesy po celé České republice se rozpadají, půda je na většině území erodovaná, zbavená organické hmoty a suchá, voda je znečištěná pesticidy, hnojivy a leckde je na hranici upravitelnosti. Příčinou environmentálního kolapsu je lidská činnost. Klimatická krize způsobená rostoucí koncentrací skleníkových plynů v tom hraje významnou roli. Vědci nás v nebývalé shodě varují, že máme několik posledních let na to, abychom podnikli zásadní kroky ke změně. Technologie máme, změna je otázkou politicko-společenskou.

Pokud selžeme - a zatím v řešení bohužel selháváme - čekají nás časy tak těžké, že si je zřejmě nikdo z nás nedokáže představit. Máme zodpovědnost vůči sobě i vůči budoucím generacím. Za iniciativy Rodiče za klima Liberec, Fridays for Future Liberec a Limity jsme my Vás žádáme, abyste přijali následující opatření:

· Informujte sebe

Vycházejte přitom ze zdrojů založených na vědeckých důkazech a měřeních, je jich k dispozici dostatek. Počítejte s tím, že studium těchto informací může být emocionálně značně zatěžující, je ale nutné k tomu, abyste se byli schopni dobře a informovaně rozhodovat o dalších krocích města.

· Informujte veřejnost

Média v ČR o klimatické krizi (kromě několika čestných výjimek) mlčí nebo informují zavádějícím způsobem, který zahaluje její skutečné rozměry. To samé bohužel platí o většině našich politických představitelů. Není divu, že se velká část veřejnosti domnívá, že se nic zásadního neděje. Aby mohlo dojít k nutným změnám, je zapotřebí spolupráce veřejnosti. K tomu je nutné ji pravdivě informovat o rozsahu krize, ve které se nacházíme, o možných scénářích vývoje, hrozbách a v neposlední řadě o řešení, které musí být rychlé a hluboké. Jedině tak má naše civilizace šanci na záchranu.

· Ustanovte klimatickou radu

Je naprosto zásadní, aby zvolená adaptační a mitigační opatření byla účinná. Efektivitu by měla posoudit nezávislá Rada pro klimatickou krizi, kde budou zastoupeni odborníci, zástupci politických stran i veřejnost. Tato rada/komise by měla navrhnout plán postupu, který bude dostatečně ambiciózní a v souladu s doporučeními vědců, podle kterých je nezbytné emise skleníkových plynů razantně snížit, a to co nejrychleji. Plán by měl obsahovat i nezbytná adaptační opatření na území města.

· Vyhlaste stav klimatické pohotovosti

Stav klimatické pohotovosti/nouze je významný z několika důvodů. Je to důležitý symbolický krok z hlediska přijetí spoluzodpovědnosti za stav planety. Je to také signál směrem k veřejnosti, který pomáhá iniciovat tolik potřebnou debatu o klimatické krizi, jejích příčinách a řešeních. Tato debata nakonec pomáhá i k lepší informovanosti veřejnosti. Dále stav klimatické pohotovosti pomáhá veřejnosti pochopit a přijmout opatření, která můžou být někdy nepohodlná, jsou ale z hlediska řešení klimatické krize nezbytná.

Vyhlášení stavu klimatické pohotovosti by mělo být spojeno s konkrétními kroky a závazky, které město v rámci řešení klimatické krize přijímá.