Květnové setkání Pracovní skupiny pro klima města Liberec

23.05.2020

Po tříměsíční pauze způsobené pandemií koronaviru se opět sešla Pracovní skupina pro klima města Liberec. Ačkoli byla skupina ustanovena v říjnu a na náš popud, ještě jsme tu o ní na blogu nepsali! Místo dlouhé omluvy tedy přijměte krátké představení - o co jde a co se nám už povedlo. Seznam členů najdete na konci článku.

Pracovní skupina je neformální poradní orgán rady města. To znamená, že nemá třeba na rozdíl od komise nebo výboru oficiální ukotvení ve strukturách města a že Rada města není povinná její návrhy projednat. Členové pracovní skupiny také nejsou za svou činnost nijak odměněni. 

Prakticky to pak znamená, že někdy musíme na předání našich námětů vedení města vynaložit větší úsilí. V tuto chvíli ale komunikace funguje lépe než na začátku, oceňujeme, že na setkání chodí pan náměstek Jiří Šolc i vedoucí odboru ekologie paní Lucie Sladková.

Začátkem roku jsme investovali značné úsilí do projektu na získání dotace pro vypracování Adaptační strategie města Liberce z norských fondů. Její součástí je mimo jiné náročné, ale velmi přínosné, mapování tepelných ostrovů ve městě, které pak umožní cíleně se věnovat místům, které jsou ve vlnách veder zasažené nejhůř. 

Adaptační strategie by se měla také věnovat řešení sucha nebo zlepšení stavu zeleně, která je pro dobrý život ve městě klíčová.

Na posledním setkání jsme se pak věnovali zejména zřízení pozice energetického manažera na městě. Energetický manažer může městu přinést značné finanční úspory,a  také ušetřit mnoho tun CO2. Nedávno jsme o tom psali samostatný článek, podívat se můžete také na záznam webináře na téma Jak na energie v obci efektivně a s ohledem na klima

Dobrá zpráva je, že energetického manažera má současná koalice dokonce ve svém programovém prohlášení. 

Kromě toho jsme probírali projekt Adopce městských pozemků a nový manuál sekání trávy v době sucha. Domluvili jsme se též na setkání, které se bude věnovat řešení sucha ve městě.

-----

Členové pracovní skupiny pro klima: 

Současnými členy pracovní skupiny, které nominoval náš spolek, je Ing. Jiří Louda, ekonom z ústeckého Institutu pro ekonomickou a environmentální politiku, Ing. Arch. Jan Márton, architekt a urbanista ze studia Nature Systems, které se věnuje přírodním stavbám, Ing. Věra Přibylová, zahradnice a majitelka Veseckých trvalek, a MUDr. Anna Kšírová jako zástupkyně spolku.

Další členy nominovaly politické strany: předsedou pracovní skupiny je Ing. Jiří Němeček (ANO), dalšími členy jsou Renata Balašová (za ANO), MVDr. David Nejedlo (za SLK), Ing. Martin Dušek (za SLK), Ing. Petr Olyšar (za ODS), Jarmila Mejstříková (za LOL) a Ing. Karolína Hrbková (ZPL), kterou střídá Mgr. Jan Korytář.