Otevřený dopis primátorovi města Liberce

22.02.2022

Vážený pane primátore,

s obavami sledujeme zprávy o plánované rekonstrukci mostů na průtahu I/35 Libercem. Ulice našeho města jsou už dnes zahlceny automobilovou dopravou a chybí v nich místo pro bezpečný pohyb nebo jiné aktivity.

Je nám jasné, že rekonstrukci mostů již nelze dále odkládat a že bude nutné svést dopravu z průtahu do ulic města. Období, které nás čeká, bude dlouhé a náročné. A to nejen pro automobilisty, pro které už jistě připravujete řadu dopravních opatření, ale i pro ostatní.

Apelujeme proto na Vás a na vedení města Liberce:

Nezapomínejte prosím na chodce, cyklisty a lidi cestující městskou hromadnou dopravou. Naopak, podpořte je, aby ve výsledku co nejvíce lidí využilo jiný způsob dopravy než automobil. Domníváme se, že pokud má uzavírka průtahu trvat 1,5 roku, je to zároveň velká příležitost vyzkoušet něco nového a třeba i oprášit to, co se osvědčilo v minulosti.

Nejvíc uzavírka postihne ulice Milady Horákové a Vratislavická. Je potřeba zajistit, aby zůstaly průjezdné pro autobusy a cyklisty. Navrhujeme proto tato konkrétní opatření:

  • Zřídit vyhrazený jízdní pruh pro autobusy a cyklisty ve směru Rochlice - centrum, minimálně v ulici Milady Horákové, nejlépe však i v ulici Vratislavická. Lze k tomu dobře využít existující cyklopruh a parkovací pás.
  • Posílit frekvenci autobusových spojů do Rochlice a do Vesce/Doubí.
  • Oslovit společnosti provozující sdílená kola a obnovit bike-sharingové služby v Liberci.
  • Požádat společnosti Lime a Bolt provozující elektrické koloběžky, aby posílily své služby na trasách Rochlice-centrum a Vesec/Doubí-centrum.

Věříme, že i Vy chcete pro občany našeho města plynulejší a ekologičtější dopravu a že tyto návrhy pomůžete prosadit.

S přátelským pozdravem

členové spolku Rodiče za Klima Liberec