Tisková zpráva k plánované výstavbě sjezdovek na Ještědském hřebenu

16.07.2022

Porušení dohody: TMR chce na ještědském hřebenu kácet ve velkém

Liberec, 3.7.2022: Červnové zasedání libereckého zastupitelstva schválilo první krok k

radikálnímu rozšíření lyžařského areálu na Ještědu, když schválilo zrychlený postup změny

územního plánu. Výsledkem mají být dvě nové sjezdovky mimo výseč stávajícího areálu. To

znamená několikanásobné rozšíření současné plochy sjezdovek.

Proti tomu protestují spolky Rodiče za klima Liberec a Jizersko-ještědský horský spolek.

Upozorňují, že jde o porušení dohody uzavřené před dvěma lety v souvislosti s budováním

sjezdovky Nová Skalka. Kvůli ní bylo v roce 2020 pokáceno 7 hektarů lesa.

Ekologické organizace již tehdy proti stavbě sjezdovky s podporou veřejnosti protestovaly.

Důvodem byla skutečnost, že kácení ohrožuje vodní režim hřebenu, který je zdrojem pitné

vody pro část Liberečanů. Lyžování se už navíc dnes neobejde bez umělého zasněžování,

což znamená další spotřebu vody.

Město Liberec v září 2020 iniciovalo schůzku všech aktérů sporu. Účastnili se jí členové

vedení města včetně primátora Jaroslava Zámečníka, zástupci spolků Rodiče za klima

Liberec, Jizersko-ještědský horský spolek a Čmelák a majitel společnosti Tatra Mountain

Resorts (TMR) Igor Rattaj. Na schůzi se tehdy podařilo dojednat lepší podmínky ohledně

náhradní výsadby a především zásadní bod týkající se nerozšiřování areálu mimo jeho

stávající rozlohu. Tato podmínka byla pro ekologické organizace klíčová.

V návaznosti na schůzku uzavřelo 23. 9. 2020 město a TMR memorandum "Ještě déle", kde

byla tato podmínka také zakotvena. Zastupitelstvem schválený krok ke změně územního

plánu je tedy porušením této dohody jak ze strany města, tak ze strany TMR.

Současný plán TMR počítá s vybudování sjezdovek o rozloze přes 30 hektarů. Další kácení

je v plánu kvůli sáňkařské dráze a další související infrastruktuře. Celkem je v plánu vykácet

zhruba 53 hektarů lesa, což je sedmkrát víc, než kolik padlo kvůli Nové Skalce.

Stavba dalších sjezdovek je v nesouladu se vstupem do Liberce do projektu EU Mise - 100

chytrých a uhlíkově neutrálních měst Evropy. Sněžná děla jsou problematická i v dalších

ohledech: vedle vody konzumují také významné množství energie a jsou zejména pro

obyvatele Hanychova zdrojem nepříjemného a obtěžujícího hluku.

Další kácení a stavba nové lanovky se navíc chystá na druhé straně ještědského hřebenu.

Zastupitelstvo Světlé pod Ještědem letos v lednu schválilo zrychlený postup změny

územního plánu, která má vést ke stavbě lanovky mezi Pláněmi a Novou Skalkou a vzniku

nové sjezdovky. Pokud změna projde, bude to znamenat zmizení dalších 5 hektarů lesa.


"Porušení memoranda je nehoráznost ze strany vedení města i TMR. Před dvěma lety jsme

se rozhodli akceptovat kompromisní Memorandum Ještě déle zejména proto, že nám majitel

TMR na osobním jednání za přítomnosti primátora a několika náměstků slíbil, že se areál

rozšiřovat nebude. O dva roky později se firma se souhlasem vedení města chystá

ukousnout z ještědského hřebenu bezmála 60 hektarů lesa kvůli volnočasové zábavě. V

sázce je přitom vedle dostupnosti pitné vody a rizika povodní také obrovská energetická

spotřeba. Ještě před rozšířením Nové Skalky ještědský areál spotřebovával za sezónu tolik

energie, kolik stačilo obyvatelům Machnína, Pilínkova a Ostašova na celý rok. Evropě hrozí

kvůli ruské agresi na Ukrajině nedostatek energie. V této situaci je rozšiřování energeticky

náročného střediska nesmyslný hazard. Nerozumím také, proč o tomto kroku nebyli

informováni členové Rady pro klima," říká Anna Kšírová, lékařka, předsedkyně spolku Rodiče

za klima Liberec a členka liberecké Rady pro klima.


"Sjezdovky jsou oproti lesu mnohem horší, co se zadržování vody týče. To znamená větší

riziko sucha, ale také bleskových povodní. Problém je obojí. Za prvé: Ještěd je zdroj pitné

vody pro část Liberečanů. A za druhé: při prudkých deštích je již dnes potíž se vsakováním

vody z existujících sjezdovek. Ty totiž při přívalových srážkách fungují jako tobogán, po

kterém voda steče a může vtrhnout i do domů v Horním Hanychově. To nejlepší, co

můžeme udělat pro sebe i své děti a vnoučata, je nedopustit takovéto masivní rozšiřování

sjezdovek na úkor lesních porostů," doplňuje předseda Jizersko-ještědského horského

spolku a vodohospodářský a krajinný projektant Pavel Schneider.


"Jakékoli další rozšiřování areálu na Ještědu je naprosto v rozporu s tím, co opravdu

potřebujeme. Nepotřebujeme další kilometry sjezdovek, ale dostatek vody, zajištění její

retence a fungující krajina jako celek. Lyžování v místech, kde přirozeně není sněhu

dostatek, je věc zbytná a je nezodpovědné to stále vyžadovat. Věřím, že i politici z našeho

města si toto uvědomí, zachovají se zodpovědně a nedopustí další kroky, které mohou

prohlubovat klimatickou krizi," komentuje místopředseda Jizersko-ještědského horského

spolku a ekolog Aleš Kočí.

Kontakty:

Anna Kšírová - tel. 736 776 650, anna.ksirova@gmail.com

Pavel Schneider - tel. 739 181 683, pschneider@centrum.cz

Aleš Kočí - tel. 732 172 295