Jsme skupina lidí - především rodičů, ale i prarodičů, strýců, tetiček a dalších příbuzných, kteří jsou znepokojeni probíhající klimatickou krizí a jejími stále katastrofálnějšími důsledky. Máme strach o budoucnost našich dětí, obavu o svět, v jakém budou žít. Obáváme se všech ekologických, sociálních, ekonomických i politických důsledků, které s sebou klimatická změna nepochybně přinese, pokud se nám ji nepodaří zastavit. 

Věříme, že změna je možná. A cítíme povinnost udělat vše, co je v našich silách, abychom odvrátili hrozbu oteplení planety nad 1,5°C. Požadujeme po politicích na mezinárodní, vládní i regionální úrovni, aby vynaložili veškeré úsilí na snížení emisí CO2 tak, abychom je do roku 2030 snížili na polovinu a do roku 2050 se bez nich obešli úplně. 

Chceme, aby nás představitelé pravdivě a otevřeně informovali o stavu věcí a aby bezodkladně zahájili celospolečenskou debatu. Žádáme změnu péče o to nejcennější, co máme - krajinu a vodu a půdu v ní. Aby byl zastaven katastrofální úbytek biodiverzity, vysychání krajiny a degradace půdy, která nás živí. Naším cílem je též poskytnout podporu studentům organizujícím stávky a demonstrace Fridays for Future. Jsme jim vděční za to, že vstali ze židlí a inspirovali k tomu i nás. Chceme je podpořit jak morálně, tak svými činy. Jelikož efektivní změny postihnou celou společnost, je naším cílem rozšířit povědomí o příčinách a možných dopadech klimatické změny i možnostech, jak její progresi minimalizovat na osobní, městské i celostátní úrovni. 


 Jak vznikla iniciativa Rodiče za klima Liberec?


Na demonstraci Rodiče za klima, která se konala 16. května 2019 v Liberci a byla inspirována podobnými akcemi, které se konaly po celé republice i ve světě, se sešla řada rodičů, ale i prarodičů a nerodičů s obavou o budoucnost lidstva a stav životního prostředí. Demonstrace sama o sobě byla velmi povzbuzující, řadě z nás se ulevilo, že nejsme se svou obavou o budoucnost sami - a že o tom mluvíme nahlas. Tato energie pak vedla k založení iniciativy, jejímž cílem je na téma naléhavosti klimatické krize upozorňovat, šířit informace a usilovat o změny i na politické úrovni - více se dočtete v manifestu výše. 

Již na konci května 2019 jsme šli poprvé na zastupitelstvo, kde jsme představitele města vyzvali k vyhlášení stavu klimatické nouze/pohotovosti a k přijetí opatření, která sníží emise CO2, zabrání poškozování přírody a pomohou městu se přizpůsobit novým podmínkám. Přijetí našeho vystoupení bylo pozitivní, následovala práce na konkrétních návrzích pro město a kraj a setkání s představiteli města i Libereckého kraje.

Na konci června jsme na zastupitelstvu vystoupili podruhé s prezentací o klimatické krizi a představili jsme naše Čtyři požadavky na město.

Výsledkem jednání s městem je v tuto chvíli (červenec 2019) příslib vzniku Komise pro klima při Radě města, která bude složená z odborníků, zástupců občanských iniciativ  a politických stran. Naše úsilí vede k lepší informovanosti politiků o tom, jak hrozivá situace je, i k tomu, že se tématem začali zabývat. Vnímáme i postupnou proměnu názorů některých představitelů města.

Kromě politické práce jedna ze zakládajících členek iniciativy zorganizovala zpívání za klima, které konalo vždy v úterý a ve středu dopoledne v centru Liberce. Navazovalo na hudební hrátky v antikvariátu Fryč, po nichž maminky vyšly ven, zpívaly tematické písně a zároveň sbíraly podpisy proti rozšiřování dolu Turów a na podporu kampaně Zachraňme lesy. Také přitom rozdávaly informační letáčky.

Do budoucna plánujeme také sázení stromů, obnovu mokřadů a účast na úklidech, které organizuje iniciativa Trash Heroes Liberec.

Vítán je každý, kdo chce přiložit ruku k dílu. Pokud máte nápady a chuť je realizovat nebo se chcete účastnit našich projektů, přidejte se k nám.


 A CO TEĎ?

Přidejte se k nám na Facebooku