Výzva Týdne pro klima

Připojujeme se k celosvětovým zářijovým protestům, které iniciovalo studentské hnutí Fridays For Future. Od 20. září vystupujeme ze svých každodenních životů, svých osobních i profesních povinností, plánů, starostí a tužeb a apelujeme na obrácení pozornosti k řešení KLIMATICKÉ a ENVIRONMENTÁLNÍ krize.

Toto naše vykročení je stávkou za život, za plnohodnotný život, jehož kvalita je přímo úměrná kvalitě našeho přírodního prostředí. Pokud budeme svou lhostejností, nečinností v nalézání řešení - jako jednotlivci i jako společnost - nadále prohlubovat rozsáhlé změny v atmosféře Země, pokud budeme pokračovat v degradaci půdy, tolerovat špatné lesní hospodářství a průmyslové zemědělství, násilně zasahovat do krajiny i vodního cyklu v ní a nezodpovědně tak způsobovat razantní ztrátu biodiverzity a extrémní sucho, budeme my všichni bez výjimky v budoucnosti vystaveni životu, který jsme nejen nikdo z nás nezakusil, ale který nám a našim potomkům neumožní naplnit základní potřeby člověka a lidské společnosti v celé její šíři.

Ve dnech 20. - 29. září 2019 chceme dát najevo, že se nespokojujeme se současným stavem a že vyžadujeme urgentní změnu kurzu, který je v současnosti zaměřen na spotřebu, zneužívání přírodních zdrojů a neudržitelný ekonomický růst. Chceme přispět k politické a celospolečenské debatě, která se zaměří na pravdivý popis skutečného stavu věcí a následné hledání efektivních řešení na úrovni měst, regionu i celého státu.

Česká republika může být svou rozlohou chápána jako malý stát, ale ve skutečnosti je, co do množství vypouštěných tun skleníkových plynů do ovzduší na počet obyvatel, jedním z výrazných producentů a tak i původců klimatických změn v rámci Evropy, a tím i celého světa. A je třeba nezapomínat, že klima a životní prostředí jako takové nezná státní hranice. Představitelé naší země - naši političtí zástupci musí za konání státu a dopad jeho fungování na přírodu, na níž jsme závislí, převzít plnou zodpovědnost.

Týden pro klima začíná stávkou, ale toto "zastavení" bude naplněno dynamickou a rozmanitou aktivitou. Zapojené osobnosti, organizace a spolky nabídnou pestrou škálu akcí pro veřejnost. Skrze tato setkání chceme vzdělávat, inspirovat, přirozeně motivovat a vést tak k nalezení vize udržitelného, stabilního a harmonického prostoru Liberce i celého kraje.

Nejsme malá země. Náš region není malým územním celkem. Liberec není malým městem. Každý z nás má v sobě vše pro potřebnou změnu.

Pojďme umožnit životu, aby mohl proudit a zůstal zachován ve své celistvosti, plnosti a kráse. Umožněme ho takový žít i příštím generacím lidí a dalších živých bytostí. Buďme těmi nejlepšími hospodáři, správci a ochránci našeho mateřského životního prostředí.

Toto je poselství Týdne pro klima a pro ně budeme stávkovat.

Přidat se k nám může každý.

Rodiče za klima Liberec