Proti kácení na Ještědu

Otevřený dopis Rodičů za klima Liberec proti kácení lesa a rozšiřování sjezdovek na Ještědu 


Nesouhlasíme se záměrem rozšiřování sjezdovky Nová Skalka na Ještědu, kterému má padnout za oběť téměř 7 hektarů vzrostlého lesa. Vyzýváme proto společnost TMR Ještěd, aby od něj ustoupila. Souhlasíte? Připojte svůj podpis pod Otevřený dopis proti kácení na Ještědu a rozšiřování sjezdovek. Zároveň Vás prosíme, abyste napsali i přímo do společnosti TMR, proč s kácením nesouhlasíte. Otevřený dopis můžete poslat v příloze. Čím víc se nás ozve, tím větší je šance, že les zůstane stát. Aktuální dětí kolem Otevřeného dopisu sleduje na našem Facebooku nebo zde na webu. 


Otevřený dopis společnosti TMR Ještěd a.s.


Čeněk Jílek - statutární ředitel

TMR Ještěd a.s.

Jablonecká 41/27

Liberec V - Kristiánov

460 05


V Liberci, 17. 8. 2020


Vážený pane Jílku,

jménem občanské iniciativy Rodiče za klima Liberec, z. s. a všech níže podepsaných

občanů vyjadřujeme tímto otevřeným dopisem nesouhlas s Vaším záměrem rozšíření

sjezdových tratí Ještěd podle změny ÚP č. 66.

S ohledem na aktuální klimatickou situaci považujeme kácení lesa o rozloze bezmála

7 hektarů za více než nevhodné.

Z dostupných dat vyplývá, že provoz sjezdovky je značně nejistý. Nasvědčuje

tomu klimatický vývoj posledních let, kdy často vidíme nedostatečné srážkové

úhrny. Další problém jsou rostoucí teploty v zimním období, které často

neumožňují umělé zasněžování. Pro občana tedy vyvstává otázka, proč kácet a

budovat sjezdové tratě, které podle dosavadního klimatického vývoje budou v

provozu jen minimálně a nejspíš jen krátce. Pravděpodobnost tohoto scénáře

je relativně vysoká.

Vývoj klimatu a osobní zkušenost z posledních let ukazuje, že v případě

nedostatečných srážek dojde k situaci, kdy zásoba vody pro zasněžování z nádrže

Bucharka bude nedostačující jak pro novou sjezdovku, tak i pro účely, kterým slouží

nyní. Využití pitné vody pro rekreaci, byť jako rezervy, je za daných okolností

nepřípustné. Vzrostlý les navíc pomáhá vodu zadržovat, což je další důvod, proč je

kácení na Ještědu tak problematické. Z Ještědského hřebenu bere pitnou vodu třetina

obyvatel Liberce.

Kromě toho se obáváme ekologických a zdravotních dopadů, které s sebou přináší

večerní osvětlení sjezdovky. Noční osvětlení je problematické pro řadu

živočichů i rostlin.

Chápeme Vaše dlouhodobé úsilí poskytnout lidem možnost aktivní rekreace,

rozumíme obchodní stránce věci. Bereme ale vážně vědce, kteří nás upozorňují na

nutnost mnohem víc chránit životní prostředí než doposud.

Žádáme proto jménem spolku Rodiče za klima Liberec i všech

podepsaných občanů z Liberce i jeho okolí společnost Tatra Mountain

Resorts, aby od záměru kácení lesa na Ještědu a budování nové sjezdovky

ustoupila.

S přáním dobrých dnů za spolek Rodiče za klima Liberec,

MUDr. Anna Kšírová

Předsedkyně spolku 

a všichni níže podepsaní.