Report z prosincové Rady pro klima města Liberec

19.12.2020

V úterý 8. prosince se po téměř třech měsících opět sešla liberecká Rada pro klima. O tom, co se na ní probíralo, píše naše zástupkyně Anna Kšírová: 

"Řešili jsme zadávací dokumentaci k adaptační strategii. Je to docela výzva, takže se na to budeme znovu potkávat tento týden. V rámci diskuze nad zadáním jsme se dostali i k tomu, jak v příštím roce využít milion korun z nájmu Ještědu, které má podle memoranda mezi městem a společností TMR Ještěd každý rok Rada pro klima k dispozici. Vyšlo najevo, že město už má plán, jak tyto finance využít - bohužel aniž by přitom byla jakkoli Rada pro klima konzultována. Proti tomu jsem protestovala. Odmítám také přijímat zodpovědnost za to, že se "kvůli nám" projekt, na který se peníze měly využít, nezrealizuje. 

Dále jsme řešili situaci kolem energetického manažera, kterého město stále nemá, ačkoli tento pracovník může městu přinést významné úspory jak finanční, tak co se týče emisí skleníkových plynů. Pro připomenutí: pozice vznikla rozhodnutím Rady města Liberce v červnu, krátce nato navštívil město předseda Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) Jaroslav Klusák. Ten představil možnosti, jaké SEMMO městům nabízí, mluvil také o tom, jak je možné motivačně využít finanční úspory vzniklé díky práci tohoto cenného člena týmu. Město pak vypsalo výběrové řízení, do kterého se nikdo nepřihlásil. Rada pro klima žádala o možnost připomínkovat náplň práce i výběrové řízení, bohužel k ničemu z toho nedostala příležitost, ačkoli Jiří Louda jako expert na tuto oblast odvedl mnoho práce při přípravě podkladů pro vznik této pozice. Nyní jsme tedy opět připomněli, že by k nalezení vhodného zájemce nebo zájemkyně o práci energetického manažera mohlo SEMMO pomoci. 

Dále jsme byli informováni o tom, že byla podána průběžná zpráva o plnění Akčního plánu energetiky a klimatu. Opatření, která Liberec realizoval v roce 2019 na budovách ve svém vlastnictví (šlo hlavně o zateplování škol), uspoří 250 tun CO2 ročně, což je 0,77% z celkových emisí budov ve vlastnictví města. O tom, jaké jsou celkové emise CO2 v Liberci, nemáme informace. V Akčním plánu se Liberec zavázal snížit své emise o 40% do roku 2030, v současnosti je zhruba na 22%. Reálně své emise budeme muset snížit ještě víc, neboť Evropská rada tento víkend potvrdila cíl snížení emisí o 55% do roku 2030. K tomu si jen se zateplováním škol nevystačíme, bude nezbytné využít v mnohem větší míře možnosti obnovitelných zdrojů energie. Tuto problematiku by měl mít na starosti právě energetický manažer, budeme tedy i nadále usilovat o to, aby byla tato pozice obsazena co nejdříve. 

Chceme také, aby se energetický manažer nestal vyplňovačem tabulek, ale aby měl možnost vytvářet pro město vizi v oblasti energetiky a ve spolupráci s dalšími pracovníky magistrátu i s politiky ji naplňovat," říká Anna.

Pozitivní zpráva je, že Rada pro klima proběhla poprvé on-line. Je tak naděje, že se nyní bude moci scházet pravidelně bez ohledu na epidemiologickou situaci. V Radě pro klima také došlo k personálním výměnám politických zástupců za ANO a Změnu/Zelené: místo Renaty Balašové bude Vítězslav Kvapil, místo Karolíny Hrbkové přijde Kristýna Šťastná.