Archiv akcí

29.8.2019 

Promítání filmu ThuleTuvalu

Experimentální studio Lidové sady Liberec * 19 - 22 hodin

Za podpory promitejity.cz a ZOO Liberec jsme pro vás připravili promítání švýcarského dokumentu ThuleTuvalu s následnou diskuzí.

Po projekci dokumentu bude následovat diskuze k tématu klimatické změny a jejích dopadů na život na Zemi. 

Diskutovat budou: 

* Ing. Jiří Louda, Ph.D. z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku

* Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. z katedry chemie Technické univerzity v Liberci

* MUDr. Anna Kšírová z Rodičů za klima Liberec

Vstup volný. 

26.8.2019

Voda a my: hydrobiolog Jindřich Duras

Knihkupectví a antikvariát Fryč (Pražská 14, Liberec)

19 - 21 hodin  *  vstupné dobrovolné

Voda v krajině: trápí nás sucho i povodně - co můžeme pro zlepšení vlastně dělat?
Sucho a kvalita vody - zjistili jsme zajímavé souvislosti.
Město jako karikatura krajiny - je to vůbec řešitelné téma?

Jindřich Duras je hydrobiolog řešící praktické problémy vody více než třicet let. Zároveň tráví čas popularizací důležitých témat, protože má za to, že pouze informovaní lidé mohou pohnout otázky životního prostředí k lepšímu. Věnuje se i řešení praktických témat při hospodaření s dešťovou vodou v Plzni, kde žije.

Po přednášce bude následovat diskuze.

Slavnostní setkání u výstavy se uskuteční v pátek 20. září v 17:15 v přízemí OC LBC. Přítomen bude Petr Pavelčík, jeden z autorů výstavy. 

14.-27.9.2019

výstava Klima se mění. Změň se i ty!

přízemí OC LBC (Fügnerova 667/7) 

Proč žijeme ve skleníku? Jaký je vliv člověka na klimatický systém Země? Co říkají scénáře vývoje klimatu? Jaké má a bude mít změna klimatu dopady ve světě a v ČR? Jaké aktivity pro ochranu klimatu probíhají ve světě? Co můžeme udělat my sami pro omezení dopadů změn klimatu? 

Odpovědi najdete na putovní výstavě "Klima se mění. Změň se i ty!" od CI2, o.p.s., která právě dorazila do Liberce. 

Výstavu finančně podpořil Liberecký kraj, Obchodní centrum LBC poskytlo prostory zdarma - děkujeme.

20.-29. 9.2019

Týden pro klima


Týden pro klima je celosvětová akce, která má za cíl prostřednictvím pestrého programu upozornit na problém klimatické krize a poskytnout veřejnosti relevantní informace. 

Rodiče za klima Liberec se rozhodli tuto akci zastřešit a propojit tak mnoho spolků i jednotlivců napříč celým Libereckým krajem. 

Podívejte se, co se bude dít právě u vás!

24.9.2019

Nech zaznít svůj hlas

Náměstí Dr. E. Beneše Liberec  *  10:00 - 18:30

Strachy i naděje, obavy a přání: jak dopadá klimatická krize na naše životy a naši představu o budoucnosti? Jak to máte vy? Přijďte nám to napsat nebo to rovnou říct nahlas.

Nech zaznít svůj hlas je prostor pro vás. Celý den budeme na náměstí Dr. E. Beneše s velkou tabulí, na jednu stranu můžete psát své obavy a strachy, na druhou svá přání a naděje. Můžete si s námi popovídat o tom, jak vidíte situaci vy, co si myslíte, že je potřeba dělat. 

V 17:00 pak začne část, které říkáme open-mic - neboli mikrofon pro každého. Můžete do něj říct, co si o změnách v přírodě myslíte vy. Každý je vítán, každý hlas je důležitý. Přijďte se podělit o svůj pohled.

26.9.2019

Bubnování za klima

Liberec: univerzitní park (Bendlova ulice)
Jablonec nad Nisou: přehrada Mšeno (pod hrází)
16:30 - 17:30

Napojeni v bubnovacím kruhu a na dálku propojen Liberec s Jabloncem pro vzkaz, že lidé nechávají znít svou touhu pro změnu: ZA KLIMA, PRO PLANETU. 

V libereckém parku Vás přivítá Davído Cháb se šamanskými bubny a v Jablonci pod hrází Martina Plíšková, Tamira DRUM. 

vstupné dobrovolné 

26.9.2019

Klimatická změna: 
jak přežít nevyhnutelné a zabránit nejhoršímu 

Přednáší klimatolog Alexander Ač

Knihkupectví a antikvariát Fryč (Pražská 14, Liberec) 

18:00

Průměrná teplota Země se od konce 19. století zvýšila o přibližně 1,1 °C, přičemž posledních 5 let je zároveň nejteplejším obdobím nejméně od roku 1850. Nejoptimističtější prognózy počítají s oteplením o dalších 1,5-2 °C v průběhu nadcházejících desetiletí. 

Proč víme, že jde o důsledek lidské činnosti? Jaké nevyhnutelné dopady bude mít oteplování pro obyvatele planety, Evropy, a České republiky, a kterým můžeme ještě zabránit? Jak můžeme přispět k řešení globálních změn? 

Klimatolog Alexander Ač vystudoval obor environmentální ekologie na univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Doktorát obhájil v roce 2011 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, kde pracuje dodnes. 

27.9.2019

Připrav se na změnu!

start na Šaldově náměstí v Liberci  *  10:00 - 12:00 

Adaptačně klimatická procházka městem začne na Šaldově náměstí a poslední zastavení bude na hřišti v parku Fibichova - Bendlova (nad parkovištěm zoo). 

Po cestě bude účastníky čekat pět stanovišť, kde jim prostřednictvím malých pokusů představíme problémy města související s klimatickou krizí (produkce CO2, vysoké teploty, ztráty vody...), a na základě informací budou moci navrhnout řešení. 

Procházka je určena školním kolektivům (cca 8 - 13 let).  

PŘIHLASTE SVOU TŘÍDU VČAS - VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU

29.9.2019

Festival Dobré klima

areál Lidových sadů Liberec * 14:00 - 20:00

vstupné dobrovolné


Připravili jsme odpolední multižánrový festival s bohatým programem. Těšit se můžete na besedy a přednášky, skvělé muzikanty i divadelníky. Nebude chybět ani program pro děti.

Besedy a přednášky:

● Eva Francová - Kuchařka ze Svatojánu: Beseda s autorkou veganských kuchařek

● Katka Horáčková: Jednoduchost, minimalismus, dobrovolná skromnost

● Zbyněk Vlk: Klimatická změna a osobní cesta v ní

●  Jan Márton, Jiří Louda: Lepší život ve městech v čase klimatické krize: adaptační opatření

Hudba:

MAČKY ● Michal Čagánek ● Damair ● XR písně Sú ∝ Rebels ● Tcheichan ● SNKCHRMR

Divadlo:

●  Imjoy: improvizované divadlo 

●  Jiří Charvát: performer a mind-up komik

● Vozichet Šuvíci: Zdivočiny - představení pro děti

● Ruda Hancvencl: Malý, hubený a jednooký - představení pro děti

slackline Petr Polák ● workshopy ● swap tržiště

12. 10. proběhne ukončení výstavy: fér dernisáž. Přijďte mezi 10. a 13. hodinou do vratislavického lesoparku ochutnat fairtrade nápoje (hrnek s sebou). 

5.-12. 10. 2019

Výstava na stromech: Cena kakaa

Lesopark Vratislavice (ul. Nad Školou)

Výstava na stromech je celorepublikový výstavový happening na podporu důstojné práce. Akce se koná každý rok v říjnu během Týdne důstojné práce. Letos se koná již pátý ročník zaměřený na podmínky pěstování kakaa v Pobřeží slonoviny (Côte d'Ivoire). 

Nárůst a nízká cena produkce kakaa z Côte d'Ivoire je způsobena nejen otrockými podmínkami pěstitelů, ale také ničením životního prostředí. Od roku 1960 přišla země o 80 % svých deštných pralesů. Ty jsou nyní jen na 4 % území a mizí tak životní prostor pro vzácné hrošíky liberijské, slony pralesní nebo šimpanze učenlivé. Kácení deštných pralesů také zrychluje dopady klimatických změn po celém světě. 

29.11.2019

Pouliční akademie o změně klimatu


před Knihkupectvím a antikvariátem Fryč (Pražská 14, Liberec)

13:30 - 16:30

Klimatická krize v deseti minutách! Je současná změna klimatu v něčem jiná než ty předchozí? Je to konspirace vědců, kterým jde o slávu a o peníze? 

Jakou roli hraje fosilní průmysl a kde se inspiruje od tabákových firem?
Co přesně dělají skleníkové plyny a bylo by nám lépe bez nich? Co čeká v příštích letech ČR? A co můžou způsobit rostoucí hladiny oceánů? Jaká řešení se nabízejí a co je potřeba nejvíc ze všeho?

Přijďte kdykoli mezi 13:30 a 16:30 před knihkupectví Fryč, přednášku budeme opakovat. Zahřejte se čajem a seznamte se s největší výzvou současnosti. 

22.1.2020
Lesy a změny klimatu: diskuze

Krajská vědecká knihovna Liberec * 18 - 22 hodin

Lesy a změna klimatu: jak to spolu souvisí?

Jakým způsobem měnící se klima ovlivňuje stav českých lesů? Jak spolu souvisí klimatická krize a kůrovcová kalamita? Jaké způsoby lesního hospodaření mají do budoucna šanci na úspěch? Jak přistupovat k zalesňování? Může na holinách vyrůst nový les? Jaké jsou zkušenosti ze Šumavy, kterou kůrovcová kalamita postihla začátkem tisíciletí? Co nás můžou naučit tamní bezzásahové zóny?

O těchto tématech budou ve velkém sálu Krajské vědecké knihovny diskutovat Jaromír Bláha z Hnutí Duha, oblastní ředitel Lesů České republiky Ludvík Řičář a ředitel městských lesů Liberec Jiří Bliml. 

Přijďte i Vy! 

23.1.2020

Změna klimatu ve výuce?

Liberec - místo bude upřesněno * od 17 hodin

Zveme Vás na neformální setkání učitelů ZŠ, které zajímá téma klimatické krize jak v osobním, tak profesním životě. Setkání bude otevřenou debatou. V rámci ní předložím k diskusi i konkrétní metodické návrhy z různých zdrojů (NASA Climate Kids, National Geographic, UNESCO aj.). Pokusíme se společně odpovědět na otázky, zda a jak lze téma zařadit do výuky napříč předměty, jaká je vlastně role učitele a školy v souvislosti s klimatickou krizí a jaká je, měla by, či neměla být úloha dětí v současné celosvětové debatě. 

5.2.2020

Vize pro Rodiče za klima Liberec

Místo bude upřesněno * 17 - 20 hodin

Kam budeme do budoucna směřovat? Co je naším hlavním cílem? Na jaké oblasti se zaměřit? Jaký bude nejlepší způsob našeho fungování? Jaké budou naše konkrétní malé cíle a jak je máme vůbec určit? Jaké strategie chceme použít, abychom jich dosáhli? To všechno jsou otázky, jejichž odpovědi se budou odvíjet právě od naší společně zvolené vize.

O té budeme diskutovat ve středu 5. února. Na tuto schůzku se snažíme zajistit zkušenou facilitátorku nebo facilitátora (osobu, která bude diskuzi aktivně vést, bude odpovídat za její průběh ale nikoliv obsah - ten si zvolíme sami). 

Každý, koho toto téma zajímá, přijďte a dostane své slovo. Těšíme se na vás.

5. a 12.2.2020

Klimatická změna: fakta, mýty, rizika a možnosti nápravy 

Technická univerzita Liberec, budova A * vždy od 12:30 do 16:00

Zajímá vás změna klimatu, a rádi byste zjistili víc? Na TUL proběhne kurz "Klimatická změna: fakta, mýty, rizika a možnosti nápravy."

Anotace kurzu: Z čeho vychází a čím je podložený vědecký konsensus o klimatické změně a o vlivu lidské činnosti. Klimatická změna jako zesilovač globálních problémů - přelidnění, nedostatku vody, nakládání s krajinou v průmyslovém zemědělství, fosilní energetiky. Současný stav a výhledy pro příští desetiletí. Co můžeme udělat pro adaptaci a pro mitigaci (omezení příčin problému), co je efektivní.

20.2.2020
Změna klimatu ve výuce?

Liberec - místo bude upřesněno * od 17 hodin

Zveme Vás na neformální setkání učitelů ZŠ, které zajímá téma klimatické krize jak v osobním, tak profesním životě. Setkání bude otevřenou debatou. V rámci ní předložím k diskusi i konkrétní metodické návrhy z různých zdrojů (NASA Climate Kids, National Geographic, UNESCO aj.). Pokusíme se společně odpovědět na otázky, zda a jak lze téma zařadit do výuky napříč předměty, jaká je vlastně role učitele a školy v souvislosti s klimatickou krizí a jaká je, měla by, či neměla být úloha dětí v současné celosvětové debatě. 

24.-26.4.2020
Setkání lokálních klimatických iniciativ

Základní škola Okna

Cílem setkání je navázat bližší vztahy mezi lokálně aktivními skupinami jako jsou Rodiče za klima, Parents for Future a další. Každá skupina bude mít možnost představit ostatním svou činnost, chceme také prodiskutovat možnosti, jak se dlouhodobě podporovat, jak se propojit s menšími i většími organizacemi či jak spolupracovat na celostátních tématech. 

Setkání proběhne 25. - 26. dubna 2020 v Oknech u České Lípy v místní základní škole, ubytování (spacáky a karimatky s sebou) a stravování bude zajištěno.